J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŰlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/03/16/1995012159/justel

Titel
16 MAART 1995. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55bis van 7 februari 1995, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties.

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 26-04-1995 nummer :   1995012159 bladzijde : 11042
Dossiernummer : 1995-03-16/60
Inwerkingtreding : 13-07-1993

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55bis van 7 februari 1995, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993, tot instelling van een regeling van een aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties.

  Art. 2. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

  BIJLAGE.

  Art. N. Nationale Arbeidsraad. - Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55bis van 7 februari 1995 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993 tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties. (Overeenkomst geregistreerd op 23 februari 1995 onder het nr. 37305/CO/300).
  (Voor de CAO, zie %%1995-02-07/35%%).
  Gegeven te Brussel, 16 maart 1995.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
  Mevr. M. SMET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitÚs, inzonderheid op de artikelen 18 en 28;
   Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993 tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers, in geval van halvering van de arbeidsprestaties, gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 17 november 1993;
   Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;
   Overwegende dat het van belang is dat de rechtszekerheid wordt gewaarborgd door de toepassingsmoeilijkheden te verhelpen die de tekst van artikel 5 van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993 doet rijzen;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 7 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie