J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
76 uitvoeringbesluiten 16 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/04/11/1994000150/justel

Titel
11 APRIL 1994. - Wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.
(NOTE 1 : Opgeheven voor Vlaamse Overheid door DVR 2012-05-25/02, art. 29, 012; Inwerkingtreding : 18-06-2012>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-08-2000 en tekstbijwerking tot 24-05-2018)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 20-04-1994 nummer :   1994000150 bladzijde : 10554
Dossiernummer : 1994-04-11/52
Inwerkingtreding : 30-04-1994
Opheffing : 03-06-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-04-19/25, art. 73, 017; Inwerkingtreding : 03-06-2018>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1994000219
PUBLICATIE :
1994-04-30
bladzijde : 11577

ErrataWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 19-04-2018 GEPUBL. OP 24-05-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 10-02-2014 GEPUBL. OP 14-02-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 11; 16; 17; 20)
 • originele versie
 • WET VAN 06-01-2014 GEPUBL. OP 31-01-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 20)
 • originele versie
 • WET VAN 06-01-2014 GEPUBL. OP 31-01-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 5bis; 5ter; 7; 20; 21; 22)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 12-07-2012 GEPUBL. OP 16-07-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 21)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 25-05-2012 GEPUBL. OP 08-06-2012
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • originele versie
 • WET VAN 13-02-2007 GEPUBL. OP 07-03-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-07-2006 GEPUBL. OP 13-07-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 18; 19)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 29-06-2006 GEPUBL. OP 06-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 5BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 27-03-2006 GEPUBL. OP 11-04-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 5BIS; 5TER; 14; 21; 22; 25)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 10-02-2006 GEPUBL. OP 10-03-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 5BIS; 7; 18)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 26-05-2003 GEPUBL. OP 06-06-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 20)
 • originele versie
 • WET VAN 11-03-2003 GEPUBL. OP 28-03-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 5BIS; 5TER)
 • originele versie
 • WET VAN 19-02-2003 GEPUBL. OP 21-03-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 17)
 • originele versie
 • WET VAN 13-12-2002 GEPUBL. OP 10-01-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 20)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-12-2001 GEPUBL. OP 22-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 12-08-2000 GEPUBL. OP 25-08-2000
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3; 5BIS; 7; 8; 8BIS; 12; 13; 14)
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 21; 20)
 • originele versie
 • WET VAN 19-03-1999 GEPUBL. OP 31-03-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 10; 11; 13; 14; 21; 25; 28BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 18-12-1998 GEPUBL. OP 31-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 5BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 18-12-1998 GEPUBL. OP 31-12-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 14; 16; 22)
 • WET VAN 05-04-1995 GEPUBL. OP 15-04-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 14)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  76 uitvoeringbesluiten 16 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie