J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/12/24/1993003866/justel

Titel
24 DECEMBER 1993. - Ministerieel besluit betreffende de regeling van produkten onderworpen aan milieutaks.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf29-12-1993 en tekstbijwerking tot 10-05-1996)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 29-12-1993 nummer :   1993003866 bladzijde : 28903
Dossiernummer : 1993-12-24/30
Inwerkingtreding : 01-01-1994
Opheffing : 01-01-1996

Tekst Begin
(opgeheven) <MB 1996-05-02/40, art. 27, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1996>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1994003113
PUBLICATIE :
1994-03-17
bladzijde : 6608

ErrataWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 02-05-1996 GEPUBL. OP 10-05-1996
  • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 04-07-1995 GEPUBL. OP 08-07-1995
    (GEWIJZIGDE ART. : 16; 17)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
    Erratum Franstalige versie