J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
23 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/11/23/1993031403/justel

Titel
23 NOVEMBER 1993. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedebouw en leefmilieu.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-10-1997 en tekstbijwerking tot 17-05-2019)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 30-11-1993 nummer :   1993031403 bladzijde : 25649       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1993-11-23/31
Inwerkingtreding : 01-12-1993
Opheffing : 01-09-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <BESL 2019-04-25/22, art. 15, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 25-04-2019 GEPUBL. OP 17-05-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 03-05-2018 GEPUBL. OP 22-05-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 5; 8; 9; 10; 10/1; N1; N3)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 27-05-2010 GEPUBL. OP 30-06-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 9; 10; N2)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 10-07-1997 GEPUBL. OP 29-10-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 5; 12; 13; 14; BIJL.2; BIJL.3)
  (GEWIJZIGD ART. : BIJL.4)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  23 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie