J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/06/02/1993025197/justel

Titel
2 JUNI 1993. - [Koninklijk besluit betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog.] (MB 2001-07-04/65, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 14-10-2001)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 04-10-2001 en tekstbijwerking tot 12-02-2019)

Bron : VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 10-07-1993 nummer :   1993025197 bladzijde : 16298
Dossiernummer : 1993-06-02/41
Inwerkingtreding : 20-07-1993
Opheffing : 22-02-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2019-01-17/17, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 22-02-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-01-2019 GEPUBL. OP 12-02-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-07-2001 GEPUBL. OP 04-10-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 3; 4; N1; N2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie