J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
8 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/12/31/1993013012/justel

Titel
31 DECEMBER 1992. - [Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen]. <KB 2005-12-06/60, art. 8, 2į, 004; Inwerkingtreding : 17-02-2006>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-05-1995 en tekstbijwerking tot 13-09-2017)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN.TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 04-02-1993 nummer :   1993013012 bladzijde : 2202
Dossiernummer : 1992-12-31/42
Inwerkingtreding : 01-07-1992
Opheffing : 21-04-2018

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1961091103       

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-08-30/10, art. 15, 005; Inwerkingtreding : 21-04-2018>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1996012346
PUBLICATIE :
1996-05-23
bladzijde : 13404

ErrataWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-08-2017 GEPUBL. OP 13-09-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-12-2005 GEPUBL. OP 07-02-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 13; 16-18; 19)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-08-1997 GEPUBL. OP 07-11-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : BIJL.I; BIJL.IV)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-05-1995 GEPUBL. OP 31-05-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16)
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 18; 19; 21; BIJL.1; BIJL.2)
  (GEWIJZIGDE ART. : BIJL.4; 21BIS)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  8 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie