J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
173 uitvoeringbesluiten 22 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1992/12/08/1993009167/justel

Titel
8 DECEMBER 1992. - Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-07-1993 en tekstbijwerking tot 05-09-2018)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 18-03-1993 nummer :   1993009167 bladzijde : 5801
Dossiernummer : 1992-12-08/32
Inwerkingtreding :
01-04-1993 (ART. 1 - ART. 3)     (ART. 16,§1,1)     (ART. 21 - ART. 33)     (ART. 34,L1)     (ART. 35 - ART. 37)     (ART. 40 - ART. 45)     (ART. 48 - ART. 49)     (ART. 5)     (ART. 51 - ART. 52)     (Art.39,11°-Art.39,13°)
01-09-1993 (ART. 16,§1,3)     (ART. 4)     (ART. 46 - ART. 47)     (ART. 6 - ART. 7,L1-3)     (ART. 8 - ART. 15)     (Art.38)     (Art.39,1°-Art.39,6°)     (Art.50)
01-03-1994 (Art.16,§1,2)     (Art.17-Art.20)     (Art.34,L2)     (Art.39,7°-Art.39,10°)
01-09-1994 (Art.16,§1,4-Art.16,§1,5)     (Art.16,§2-Art.16,§3)     (Art.7,L4-5)

Opheffing : 01-01-2004 (ART. 34,L3)

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1991011178        1990022014        1984021127        1968031601       

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-07-30/46, art. 280, 023; Inwerkingtreding : 05-09-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 30-07-2018 GEPUBL. OP 05-09-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 03-12-2017 GEPUBL. OP 10-01-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 23-36bis)
 • originele versie
 • WET VAN 18-09-2017 GEPUBL. OP 06-10-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 14-06-2017 GEPUBL. OP 28-07-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 36bis)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 14-07-2016 GEPUBL. OP 13-10-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 36ter/1)
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-2016 GEPUBL. OP 09-05-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 23-08-2015 GEPUBL. OP 18-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 36ter; 36ter/1; 36ter; 1/1; 36ter/7; 36ter/11)
 • originele versie
 • WET VAN 18-03-2014 GEPUBL. OP 28-03-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 36ter; 36ter/1-36ter/14)
 • originele versie
 • WET VAN 17-06-2013 GEPUBL. OP 28-06-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 13)
 • originele versie
 • WET VAN 03-08-2012 GEPUBL. OP 24-08-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 23-05-2007 GEPUBL. OP 20-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 34)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 34)
 • originele versie
 • WET VAN 10-07-2006 GEPUBL. OP 20-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 27-03-2006 GEPUBL. OP 11-04-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 24; 29; 30)
 • originele versie
 • WET VAN 23-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 25)
 • originele versie
 • WET VAN 03-05-2005 GEPUBL. OP 27-05-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 05-08-2003 GEPUBL. OP 07-08-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 26-02-2003 GEPUBL. OP 26-06-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 23; 24; 26; 27; 31BIS; 34; 35; 36)
  (GEWIJZIGD ART. : 36BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 24-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 22-08-2002 GEPUBL. OP 26-09-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 10)
 • originele versie
 • WET VAN 08-08-1997 GEPUBL. OP 24-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 39)
 • originele versie
 • WET VAN 11-12-1998 GEPUBL. OP 03-02-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 3; 3BIS; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11)
  (GEWIJZIGDE ART. : 12; 12BIS; 13; 14; 15; 15BIS; 16)
  (GEWIJZIGDE ART. : 17; 17BIS; 18; 19; 21; 22; 23; 24)
  (GEWIJZIGDE ART. : 30; 31; 32; 32BIS; 38; 39; 42; 44)
 • WET VAN 30-06-1994 GEPUBL. OP 18-08-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 52)
 • WET VAN 22-07-1993 GEPUBL. OP 24-07-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 11; 12; 13)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  173 uitvoeringbesluiten 22 gearchiveerde versies
  Franstalige versie