J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1991/07/18/1991027424/justel

Titel
18 JULI 1991. - Besluit van de Waalse Gewestexecutieve houdende toepassing van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest . Zie wijziging(en)

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 27-09-1991 nummer :   1991027424 bladzijde : 21303
Dossiernummer : 1991-07-18/44
Inwerkingtreding : 07-10-1991

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <BWG 1993-10-30/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 1994-01-07> De in de artikelen 16 en 28 van het decreet van 21 december 1989 bedoelde periodieke toestanden moeten uiterlijk op de 25e dag van elke maand overgelegd worden en betrekking hebben op de werkzaamheden van de voorlaatste afgelopen maand.

  Art. 2. De in artikel 35 van het decreet bedoelde "beslissing" neemt de vorm aan van een "machtiging van openbaar vervoer".
  Het advies van de Gewestelijke Maatschappij dient binnen 45 dagen na ontvangst van de aanvraag te worden gegeven.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Gewestexecutieve,
   Gelet op het decreet van 21 december 1990 betreffende de diensten voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest;
   Op voordracht van de Minister van het Waalse Gewest voor Begroting, FinanciŽn en Vervoer,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 30-10-1993 GEPUBL. OP 29-12-1993
    (GEWIJZIGD ART. : 1)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie