J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/06/07/1992015006/justel

Titel
7 JUNI 1991. - Wet houdende goedkeuring van het Europees Verdrag en van de Bijlage ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, opgemaakt te Straatsburg op 26 november 1987.

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 29-01-1992 nummer :   1992015006 bladzijde : 1788
Dossiernummer : 1991-06-07/41
Inwerkingtreding : 08-02-1992

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het Europees Verdrag en de Bijlage ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, opgemaakt te Straatsburg op 26 november 1987 zullen volkomen uitwerking hebben. <Zie CN : 1987-11-26/33>

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1990-1991. Kamer van volksvertegenwoordigers : Documenten. - Ontwerp van wet, nr. 1313-1. - Verslag, nr. 1313-2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Zitting van 7 maart 1991. - Stemming. Zitting van 7 maart 1991. Senaat : Documenten. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1263-1. - Verslag, nr. 1263-2. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Zitting van 24 april 1991. - Stemming. Zitting van 25 april 1991.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie