J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 140 uitvoeringbesluiten 30 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1990/04/10/1990000280/justel

Titel
10 APRIL 1990. - [Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid] <Opschrift vervangen door W 2004-12-27/30, art. 487, 009; Inwerkingtreding : 10-01-2005>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-10-1991 en tekstbijwerking tot 31-10-2017)

Bron : BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 29-05-1990 nummer :   1990000280 bladzijde : 10963
Dossiernummer : 1990-04-10/33
Inwerkingtreding : 29-05-1991
Opheffing : 10-11-2017

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <W 2017-10-02/08, art. 277, 031; Inwerkingtreding : 10-11-2017>
  
  (NOTA : in zijn advies 60.619/2 van 25 januari 2017 over een voorontwerp van wet "tot regeling van de private en bijzondere veiligheid" schrijft de Raad van State onder nota nr. 45 dat de opheffing bepaaald in het artikel 277, "enkel geldt voor de federale overheid, aangezien de bepalingen van die wet die verband houden met aangelegenheden die onder de bevoegdheden van de gewesten vallen, daarop van toepassing blijven zolang de gewesten die niet vervangen hebben."
  De tekst is nog in de archieven raadpleegbaar.)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 02-10-2017 GEPUBL. OP 31-10-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 26-04-2019 GEPUBL. OP 24-06-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 26-04-2019 GEPUBL. OP 24-06-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 1) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 09-11-2015 GEPUBL. OP 30-11-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 13.18; 13.19; 13.20; 13.22; 13.32; 17; 22)
 • originele versie
 • ARREST GRONDWETTELIJK HOF VAN 24-09-2015 GEPUBL. OP 27-11-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 4bis; 4quater)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 19-08-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 13.15; N)
 • originele versie
 • WET VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 19-06-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 5)
 • originele versie
 • WET VAN 17-08-2013 GEPUBL. OP 05-03-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 13-01-2014 GEPUBL. OP 23-01-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4bis; 4quater; 5; 6; 8; 10; 11; 13.15; 16; 17; 19; 21; N)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-12-2013 GEPUBL. OP 16-12-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 13.1; 13.3)
 • originele versie
 • WET VAN 17-08-2013 GEPUBL. OP 19-09-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 12)
 • originele versie
 • WET VAN 16-01-2013 GEPUBL. OP 30-01-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 13.18; 13.19; 13.20; 13.21; 13.22; 13.23; 13.24; 13.25; 13.26; 13.27; 13.28; 13.29; 13.30; 13.31; 13.32; 13.33)
 • originele versie
 • WET VAN 03-08-2012 GEPUBL. OP 05-09-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 13.1; 13.7; 13.11; 13.12; 13.15; 13.16)
 • originele versie
 • WET VAN 29-03-2012 GEPUBL. OP 30-03-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 28-04-2010 GEPUBL. OP 10-05-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 16; 18; 19; 21; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 08-03-2010 GEPUBL. OP 30-03-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 21-02-2010 GEPUBL. OP 26-02-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 7)
 • originele versie
 • WET VAN 10-01-2010 GEPUBL. OP 01-02-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6; 7; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 01-03-2007 GEPUBL. OP 14-03-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 13.5)
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-2006 GEPUBL. OP 09-06-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 13.5)
 • originele versie
 • WET VAN 02-09-2005 GEPUBL. OP 27-09-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 13.3; 19; 20)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 4; 4TER; 8)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 13.1-13.17; 19; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2004 GEPUBL. OP 03-06-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 17BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 03-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIF; 1; 2; 4; 4BIS; 5; 6; 6BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 7-16; 17; 19; 20; 22)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 10-06-2001 GEPUBL. OP 19-07-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 4BIS; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11)
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • WET VAN 09-06-1999 GEPUBL. OP 29-07-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 5; 6; 6BIS; 8; 9; 10; 11; 12)
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 17; 18; 19; 21; 22)
 • originele versie
 • WET VAN 19-04-1999 GEPUBL. OP 13-05-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 21)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 03-12-1998 GEPUBL. OP 25-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 03-12-1998 GEPUBL. OP 25-12-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 5; 6)
 • originele versie
 • WET VAN 17-11-1998 GEPUBL. OP 11-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 21BIS) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 18-07-1997 GEPUBL. OP 28-08-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 14; 17; 18)
  (GEWIJZIGDE ART. : 19; 21; 22; 23BIS)
 • WET VAN 19-07-1991 GEPUBL. OP 02-10-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 22)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 140 uitvoeringbesluiten 30 gearchiveerde versies
  Franstalige versie