J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
14 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
Errata Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1983/09/12/1983011300/justel

Titel
12 SEPTEMBER 1983. - Koninklijk besluit tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel.
(NOTA 1 : voor toepassing op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten worden de bepalingen van art. 1MN en 3 gewijzigd bij <KB 2014-04-25/C1, art. 8 en 9; Inwerkingtreding : 01-01-2015>)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-11-1987 en tekstbijwerking tot 29-10-2018)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 29-09-1983 nummer :   1983011300 bladzijde : 11950
Dossiernummer : 1983-09-12/31
Inwerkingtreding : 09-10-1983
Opheffing : 01-11-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2018-10-21/02, art. 14,2į, 009; Inwerkingtreding : 01-11-2018>
Errata Tekst Begin

originele versie
1983091202
PUBLICATIE :
1983-10-15
bladzijde : 0

ERRATUM


originele versie
1983911421
PUBLICATIE :
1983-12-03
bladzijde : 14940

Errata


Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-10-2018 GEPUBL. OP 29-10-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 30-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1MN)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 27-06-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1MN; 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-08-2009 GEPUBL. OP 24-08-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 1MN)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-01-2005 GEPUBL. OP 07-02-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; BIJL.)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-08-1996 GEPUBL. OP 30-08-1996
  (GEWIJZIGD ART. : BIJL.)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-12-1993 GEPUBL. OP 23-12-1993
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-12-1991 GEPUBL. OP 31-12-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 6; BIJLAGE)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-11-1987 GEPUBL. OP 24-11-1987
  (GEWIJZIGD ART. : 1MN)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  14 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
  Errata Franstalige versie