J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1979/08/24/1979082402/justel

Titel
24 AUGUSTUS 1979. _ Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. Zie wijziging(en)

Publicatie : 06-10-1979 nummer :   1979082402 bladzijde : 11263
Dossiernummer : 1979-08-24/01
Inwerkingtreding : 01-01-1979
Opheffing : 01-10-1981

Tekst Begin
(opgeheven) <KB 1981-07-08/14, art. 3, 002>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-07-1981 GEPUBL. OP 04-08-1981

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie