J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1975/12/17/1975121708/justel

Titel
17 DECEMBER 1975. - Wet houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 2 december 1961, alsmede van de Aanvullende Akte bij dit Verdrag, opgemaakt te Genève op 10 november 1972.

Publicatie : 29-12-1976 nummer :   1975121708 bladzijde : 16421
Dossiernummer : 1975-12-17/30
Inwerkingtreding : 08-12-1977

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel . Het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten en de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 2 december 1961, alsmede de Aanvullende Akte bij dit Verdrag, opgemaakt te Genève op 10 november 1972, zullen volkomen uitwerking hebben. <Zie CN : 1961-12-02/30>

Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie