J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1970/10/17/1970101701/justel

Titel
17 OKTOBER 1970. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van het Rijk en van de provinciŽn, die het recht hebben de bij de artikelen 20 en 23 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen bedoelde overtredingen op te sporen en bij middel van processen-verbaal vast te stellen. Inwerkingtreding : 1988-11-25> Zie wijziging(en)

Publicatie : 19-11-1970 nummer :   1970101701 bladzijde : 11737
Dossiernummer : 1970-10-17/30
Inwerkingtreding : 29-11-1970

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. De hieronder vernoemde ambtenaren hebben het recht de bij de artikelen 20 en 23 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen bedoelde overtredingen op te sporen en bij middel van processen-verbaal vast te stellen :
  1. rijksambtenaren :
  a) van het Ministerie van Landbouw :
  de ingenieurs, de hoofdconducteurs, de eerstaanwezende conducteurs, de conducteurs, de eerstaanwezende controleurs van werken, de controleurs van werken, de adjunct-controleurs van werken, de werkopzichters en de adjunct-werkopzichters van de Landelijke Waterdienst, alsmede de aangestelden van het Bestuur van Waters en Bossen;
  (<Wat het Vlaamse gewest betreft, waren 1. en a) vervangen door :>
  1. ambtenaren van het Rijk en van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap :
  a) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap :
  de hoofdlandbouwkundig ingenieur-directeur, de eerstaanwezende landbouwkundige ingenieurs-hoofd van dienst, de eerstaanwezende ingenieurs-hoofd van dienst, de eerstaanwezende industriŽle ingenieurs-hoofd van dienst, de eerstaanwezende landbouwkundige ingenieurs, de eerstaanwezende ingenieurs, de eerstaanwezende industriŽle ingenieurs, de landbouwkundige ingenieurs, de ingenieurs, de industriŽle ingenieurs, de eerstaanwezende controleurs van werken, de eerste controleurs van werken, de controleurs van werken, de adjunct-controleurs van werken, de eerste werkopzichters, de werkopzichters en de adjunct-werkopzichters van de dienst Landbouwstructuren van de Algemene Technische Diensten.) <MB 1988-09-26/33, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 1988-11-25>
  b) van het Ministerie van Openbare Werken :
  de ingenieurs en conducteurs van Bruggen en Wegen, alsmede de agenten aangesteld voor de bewaking en de politie der bevaarbare waterwegen en voor het toezicht over de bediening van bruggen, sluizen, overlaten, enz.
  <NOTA : Voor het Waalse Gewest wordt artikel 1, 1. opgeheven bij BWG 1992-12-23/39, art. 5, 8į, 003; Inwerkingtreding : 20-02-1993>
  2. ambtenaren van de provinciŽn : de ingenieurs, de conducteurs, de districtchefs, de buurtwegen-inspecteurs, de adjunct-conducteurs, de adjunct-districtchefs, de buurtwegen-commissarissen, de meetkundigen, de toezichters en de kantonniers van de provinciale technische diensten.
  (3. ambtenaren van de Dienst der Scheepvaart : de ingenieurs, hoofdconducteurs en conducteurs alsmede de agenten aangesteld voor de bewaking en de politie van de bevaarbare waterwegen en voor het toezicht van de bediening van bruggen, sluizen, overlaten, enz.) <MB 10-08-1971, art. 1>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Landbouw,
   De Minister van Openbare Werken.
   Gelet op de wet van 28 december 1967, betreffende de onbevaarbare waterlopen, inzonderheid op het artikel 22;
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 16-05-2019 GEPUBL. OP 28-06-2019
  (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 23-12-1992 GEPUBL. OP 20-02-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 26-09-1988 GEPUBL. OP 25-11-1988
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie