J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
6 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1967/11/10/1967111021/justel

Titel
10 NOVEMBER 1967. _ Koninklijk besluit nr. 64 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen [...]
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1987 en tekstbijwerking tot 04-09-2002).

Publicatie : 14-11-1967 nummer :   1967111021 bladzijde : 11815
Dossiernummer : 1967-11-10/34
Inwerkingtreding : 01-12-1967
Opheffing : 01-06-2003

Tekst Begin
(Opgeheven) <W 2002-08-02/64, art. 134, 005; Inwerkingtreding : 01-06-2003>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 04-09-2002
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 11)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 22-03-1993 GEPUBL. OP 19-04-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 7; 11)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  6 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie