J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1964/07/28/1964072803/justel

Titel
28 JULI 1964. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de derivaten van mensenbloed en mensenweefsels die voor normale farmaceutische distributie in aanmerking komen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 13-08-1964 en tekstbijwerking tot 05-06-1996)

Publicatie : 13-08-1964 nummer :   1964072803 bladzijde : 8808
Dossiernummer : 1964-07-28/31
Inwerkingtreding : 01-08-1964
Opheffing : 05-06-1996

Tekst Begin
(opgeheven) <KB 1996-04-19/31, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 05-06-1996>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-04-1996 GEPUBL. OP 05-06-1996

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie