J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
12 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1964/02/25/1964022506/justel

Titel
25 FEBRUARI 1964. - Wet houdende inrichting van een Pool van de zeelieden ter koopvaardij.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-08-1985 en tekstbijwerking tot 26-06-2009)

Publicatie : 29-07-1964 nummer :   1964022506 bladzijde : 8269       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1964-02-25/01
Inwerkingtreding : 29-07-1964

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2009-06-17/01, art. 39, 009; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 17-06-2009 GEPUBL. OP 26-06-2009
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 08-04-2003 GEPUBL. OP 17-04-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 3BIS; 4)
 • originele versie
 • WET VAN 30-12-2001 GEPUBL. OP 31-12-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 3BIS; 6; 9; 11)
 • originele versie
 • WET VAN 26-03-1999 GEPUBL. OP 01-04-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 3BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 13-02-1998 GEPUBL. OP 19-02-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • 1997014030; 1997-02-26
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-02-1997 GEPUBL. OP 26-02-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : 3BIS; 4)
 • WET VAN 22-12-1989 GEPUBL. OP 30-12-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 10BIS)
 • WET VAN 01-08-1985 GEPUBL. OP 06-08-1985

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  12 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
  Franstalige versie