J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1961/03/01/1961030101/justel

Titel
1 MAART 1961. - Wet betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-04-1993 en tekstbijwerking tot 27-04-2018) Zie wijziging(en)

Publicatie : 02-02-1962 nummer :   1961030101 bladzijde : 823
Dossiernummer : 1961-03-01/30
Inwerkingtreding : 12-02-1962

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <W 2018-04-15/14, art. 256,4į, 005; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 15-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1-68)
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 10-12-2001 GEPUBL. OP 20-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 36BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 30-10-1998 GEPUBL. OP 10-11-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 36BIS) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-1998 GEPUBL. OP 17-07-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 67)
 • WET VAN 22-03-1993 GEPUBL. OP 19-04-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 54)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie