J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1955/12/31/1955123150/justel

Titel
31 DECEMBER 1955. - GecoŲrdineerde wetten op wisselbrieven en orderbriefjes. - WETBOEK VAN KOOPHANDEL : BOEK I _ TITEL VIII.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 19-07-1997 en tekstbijwerking tot 27-04-2018) Zie wijziging(en)

Publicatie : 19-01-1956 nummer :   1955123150 bladzijde : 254
Dossiernummer : 1955-12-31/31
Inwerkingtreding : 15-09-1953
Opheffing : 01-11-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-04-15/14, art. 256, 003; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 10-06-1997 GEPUBL. OP 19-07-1997
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 15-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1-94)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie