J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
5 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1955/12/12/1955121204/justel

Titel
12 DECEMBER 1955. - Koninklijk besluit betreffende de vleeswinkels en de daarbij behorende bereidingswerkplaatsen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1987 en tekstbijwerking tot 23-11-2005).

Publicatie : 23-12-1955 nummer :   1955121204 bladzijde : 8382
Dossiernummer : 1955-12-12/31
Inwerkingtreding :
02-01-1956 (ART. 1 - ART. 4)     (ART. 5bis - ART. 14)
01-07-1956 (ART. 5)

Opheffing : 03-12-2005

Tekst Begin
(Opgeheven) <KB 2005-11-10/38, art. 36, 1į, 003; Inwerkingtreding : 03-12-2005>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-11-2005 GEPUBL. OP 23-11-2005
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-12-1992 GEPUBL. OP 31-12-1992
  (GEWIJZIGD ART. : 5TER)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-12-1984 GEPUBL. OP 11-04-1985

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  5 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie