J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 40 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1953/04/03/1953040302/justel

Titel
3 APRIL 1953. - WET BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE INRICHTING.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-08-1985 en tekstbijwerking tot 30-12-2016)

Publicatie : 10-04-1953 nummer :   1953040302 bladzijde : 2230
Dossiernummer : 1953-04-03/32
Inwerkingtreding : 10-04-1953

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11
Bijlage.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.(...) [1 Er]1 kan in de plaatsen bij de Hoven van beroep van het Rijk voorzien worden volgens de onderstaande tabel : <W 10-11-1970, art. 1, § 1>

  
ZetelEersteKamer-RaadsherenPlaatsvervangendeProcureurAdvocaten-
 voorzittervoorzitter raadsherengeneraalgeneraal
       
Antwerpen115[38]**30112
Brussel116[[2 48]2]**[54]113
Gent115[37]* * *28113
Luik110[28]261[9]
       
<W 2005-12-20/36, art. 7, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
<W 2005-12-20/36, art. 7, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
       
Bergen17[20]* * * *221[8]* * * *
       
<W 2001-11-29/32, art. 3, 019 ; Inwerkingtreding : 18- 12-2001>
** <W 20 04-12-14/3 4 , art. 2, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
* * * <W 2005-08-10/47, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 01-05-2006>
* * ** <W 2007-03-12/32, art. 2, 2°, 031; Inwerkingtreding : 01-01-2008>
       
       
ZetelSubsti-Hoofd-Grif-Griffiers[...](**) 
 tuten-griffiersfiers-   
 procu- hoofden   
 reurs van   
 generaal dienst   
       
Antwerpen[10]13[32](* *)  
       
<W 2005-12-20/36, art. 7, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
       
Brussel[1 14]113[[2 35]2](**)  
Gent[9]* * * *13[29](**)  
Luik712[23](**)  
       
<W 2005-12-20/36, art. 7, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
<W 2005-12-20/36, art. 7, 027; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
       
Bergen[6](*)12[16](**)[...] 
       
<W 1998-07-20/30, art. 2, 016 ; Inwerkingtreding : 31- 07-1998>
<W 2001-11-29/32, art. 3, 019 ; Inwerkingtreding : 18- 12-2001>
* * ** < W 2005-08-10/47, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 01-09-2006>
(*) <W 2007-03-12/32, art. 2, 2°, 031; Inwerkingtreding : 01-01-2008>
(**) <W 2007-04-25/64, art. 158, 032; Inwerkingtreding : 01-12-2008>
(1)<W 2012-12-31/02, art. 18, 034; Inwerkingtreding : 10-01-2013>
(2)<W 2014-04-25/23, art. 153, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2014>


  ----------
  (1)<W 2014-05-05/10, art. 6, 038; Inwerkingtreding : 18-07-2014>

  Art. 2.<Ingevoegd bij W 1997-03-04/41, art. 12, 013; Inwerkingtreding : 15-05-1997> (Het aantal federale magistraten, de federale procureur niet inbegrepen, wordt vastgesteld op [1 32]1.
  ----------
  (1)<W 2016-12-25/14, art. 55, 041; Inwerkingtreding : 09-01-2017>

  Art. 3. (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 2>

  Art. 4. <W 10-11-1970, art. 2> Behoudens toepassing van artikel 1, zal, vanaf 1 november 1970, slechts worden voorzien in de plaatsen bedoeld in de bijlage van de tabellen I " Hof van Cassatie ", III " Rechtbanken van eerste aanleg " en van de tabel " Aantal eerste-substituten van de Procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg ", gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 20 december 1968.

  Art. 5.
  <Opgeheven bij W 2014-05-05/10, art. 7, 038; Inwerkingtreding : 18-07-2014>

  Art. 6. (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 2>

  Art. 7. <Wijzigingsbepaling van art. 11 van W 01-06-1946>

  Art. 8. <Wijzigingsbepaling van art. 11 van W 01-06-1946>

  Art. 9. <Opheffingsbepaling van art. 2 van W 27-07-1938>

  Art. 10. (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 2>

  Art. 11. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

  Bijlage.

  Art. N.Tabellen gevoegd bij de wet betreffende de rechterlijke inrichting.
  I. Hof van Cassatie.
  

  
Eerste voorzitterKamervoorzitterRaadsherenProcureur-generaalAdvocaten-generaalHoofd-griffier
      
11[28]1[12]1
      
Griffier- Griffiers[...]*   
hoofd van     
dienst     
      
1[11]*[...]*   
      
<W 1997-05-06/38, art. 30, 014; Inwerkingtreding : 05-07-1997>
* <W 2007-04-25/64, art. 159, 032; Inwerkingtreding : 01-12-2008>


  II. Hoven van beroep. (Opgeheven) <W 10-11-1970, art, 2>
  III. Rechtbanken van eerste aanleg.
  

  
[1 ZetelVoorzitterOndervoorzittersRechtersPlaatsvervangende rechtersProcureur des KoningsSubstituut-procureurs des KoningsToegevoegde Substituut-procureurs des Konings per rechtsgebiedHoofdgriffiers
Antwerpen1125315157 1
Mechelen12124113 1
Turnhout13124113121
Hasselt13164117 1
Tongeren12124113 1
Brussel Nederlandstalig1733[2 8]2-19 1
Brussel Franstalig12110019194 1
Halle-Vilvoorde----1236-
Leuven13176118 1
Nijvel13156116 1
Dendermonde162410127 1
Gent183411137 1
Oudenaarde128419 1
Brugge15237125121
Ieper115416 1
Kortrijk14167118 1
Veurne115315 1
Eupen114213 1
Hoei117517 1
Luik194013143 1
Verviers1283110 1
Aarlen116516101
Marche-en-Famenne114315 1
Neufchâteau115415 1
Dinant118519 1
Namen13145115 1
Charleroi173413137 1
Bergen1520712371
Doornik13125113 1]1
(1)<W 2014-01-06/64, art. 43, 035; Inwerkingtreding : 31-01-2014>
(2)<W 2014-04-25/23, art. 174, 037; Inwerkingtreding : 01-04-2014>


  

  
[1 ArrondissementKader rechtbank
   - rechters
Mandaten VoorzitterMandaten AfdelingsvoorzitterMandaten OndervoorzitterPlaatsvervangende rechtersKader Parket
   Substituten
Mandaat Procureur des KoningsMandaten AfdelingsprocureurMandaten eerste-substituten-procureur des Konings
Antwerpen107131423[3 95]31323
Limburg40123836127
Brussel Nederlandstalig41107[2 8]2[3 21]3-05
Brussel Franstalig122102119[3 98]31025
Halle-Vilvoorde-----24106
Leuven25103622105
Waals-Brabant27103619105
Oost-Vlaanderen95131325[3 86]31320
West-Vlaanderen6914721621413
Eupen610124101
Luik7913921[3 70]31315
Luxemburg241301220130
Namen311221029125
Henegouwen Zetel Charleroi971312 401111
Henegouwen Zetel Bergen    25[3 45]3129]1
(1)<vervangen door art. 109 van W 2013-12-01/01, Inwerkingtreding : 01-04-2014 vervangen zichzelf door W 2014-01-06/64 , art. 54, 002; Inwerkingtreding : 31-01-2014>
(2)<W 2014-04-25/23, art. 174, 037; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
(3)<W 2016-07-01/01, art. 121, 040; Inwerkingtreding : 14-07-2016>


  
  Aantal eerste-substituut-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg.
  

  
[1 ZetelMaximumaantal eerste substituut-procureurs des Konings in de rechtbanken van eerste aanleg (begrepen in het aantal substituten-procureurs des Konings)
Antwerpen18
Mechelen4
Turnhout4
Hasselt5
Tongeren4
Brussel Nederlandstalig5
Brussel Franstalig25
Halle-Vilvoorde6
Leuven5
Nijvel5
Dendermonde9
Gent11
Oudenaarde3
Brugge8
Ieper2
Kortrijk6
Veurne1
Eupen1
Hoei2
Luik13
Verviers3
Aarlen1
Marche-en-Famenne1
Neufchâteau1
Dinant3
Namen4
Charleroi12
Bergen7
Doornik4]1
(1)<W 2014-01-06/64, art. 44, 035; Inwerkingtreding : 31-01-2014>


  
  [Opgeheven]<W 2013-12-01/01, art. 110, 036; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  
  (Aantal substituut-procureurs des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden in de rechtbank van eerste aanleg) <W 1998-07-20/30, art. 5, Inwerkingtreding : 31-07-1998>
  

  
ZetelAantal substituut-procureurs des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden (begrepen in het aantal substituut-procureurs des Konings)
  
Antwerpen[1 5]1
Brussel[1 10]1
Gent[1 5]1
Luik[1 5]1
Bergen[1 5]1
(1)<W 2016-07-01/01, art. 122, 040; Inwerkingtreding : 14-07-2016>


  Rechtbanken van koophandel. (Opgeheven) <W 10-11-1970, art. 2>
  
  [1 Aantal rechters gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden in de rechtbank van eerste aanleg.
  

  
ZetelAantal rechters gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden
   in de rechtbank van eerste aanleg (begrepen in het aantal rechters)
Brussel3
Antwerpen1
Gent1
Brugge1
Luik1
Charleroi1

]1
  
  [2 Aantal rechters gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden in de rechtbank van eerste aanleg (begrepen in het aantal rechters).
  

  
Brussel - Nederlandstalig1
Brussel - Franstalig2
Antwerpen1
Oost-Vlaanderen1
West-Vlaanderen1
Luik1
Henegouwen1

]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-04-25/23, art. 19, 037; Inwerkingtreding : 24-05-2014>
  (2)<Ingevoegd bij W 2014-04-25/23, art. 19, 037; Inwerkingtreding : 24-05-2014 en vervangen bij W 2014-04-25/23, art. 20, 037; Inwerkingtreding : 01-04-2014>
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 25-12-2016 GEPUBL. OP 30-12-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 01-07-2016 GEPUBL. OP 04-07-2016
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 05-02-2016 GEPUBL. OP 19-02-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 05-05-2014 GEPUBL. OP 08-07-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 5)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 14-05-2014
  (GEWIJZIGD ART. : N)
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 06-01-2014 GEPUBL. OP 31-01-2014
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 01-12-2013 GEPUBL. OP 10-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 31-12-2012 GEPUBL. OP 31-12-2012
  (GEWIJZIGD ART. : N)
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; N)
 • originele versie
 • WET VAN 30-12-2009 GEPUBL. OP 15-01-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2007 GEPUBL. OP 01-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 12-03-2007 GEPUBL. OP 27-03-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; N)
 • originele versie
 • WET VAN 20-12-2005 GEPUBL. OP 23-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 10-08-2005 GEPUBL. OP 29-08-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 14-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; N)
 • originele versie
 • WET VAN 11-03-2004 GEPUBL. OP 19-03-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; N)
 • originele versie
 • WET VAN 16-07-2002 GEPUBL. OP 06-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 29-11-2001 GEPUBL. OP 08-12-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 21-06-2001 GEPUBL. OP 20-07-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • WET VAN 28-03-2000 GEPUBL. OP 01-04-2000
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-1998 GEPUBL. OP 21-07-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; N)
 • originele versie
 • WET VAN 09-07-1997 GEPUBL. OP 13-08-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • WET VAN 06-05-1997 GEPUBL. OP 25-06-1997
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • 1997009334; 1997-04-30
 • WET VAN 04-03-1997 GEPUBL. OP 30-04-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • WET VAN 21-11-1996 GEPUBL. OP 06-12-1996
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • WET VAN 27-12-1994 GEPUBL. OP 31-12-1994
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • WET VAN 11-07-1994 GEPUBL. OP 21-07-1994
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • WET VAN 30-03-1994 GEPUBL. OP 07-05-1994
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 18-07-1991 GEPUBL. OP 26-07-1991
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • WET VAN 28-12-1990 GEPUBL. OP 29-12-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : N; 1)
 • WET VAN 04-08-1986 GEPUBL. OP 20-08-1986
 • WET VAN 23-09-1985 GEPUBL. OP 05-11-1985
 • WET VAN 01-08-1985 GEPUBL. OP 06-08-1985
 • WET VAN 28-06-1984 GEPUBL. OP 07-07-1984

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zittijd 1952-1953. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr 79. - Verslagen nrs 174 en 226 van 19 Februari en 19 Maart 1953 door de Heer Van Hemelrijck. - Amendement nr 189. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 4 en 25 Maart 1953. - Aanneming. Vergadering van 26 Maart 1953. Kamer der volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr 297 van 26 Maart 1953. - Verslag nr 298 van 26 Maart 1953 door de heer Nossent. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 31 Maart 1953. - Aanneming. Vergadering van 31 Maart 1953.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 40 gearchiveerde versies
  Franstalige versie