J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 26 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1947/04/30/1947043001/justel

Titel
30 APRIL 1947. - Wet tot goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, ondertekend op 7 December 1944, te Chicago.

Publicatie : 02-12-1948 nummer :   1947043001 bladzijde : 9540
Dossiernummer : 1947-04-30/30
Inwerkingtreding : 02-12-1948

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het Verdrag inzake de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, ondertekend, den 7n December 1944, te Chicago, zal volledige uitwerking hebben. <Zie CN:1944-12-07/30>.

  Art. 2. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet, memorie van toelichting en tekst der overeenkomst nr 140, vergadering van 4 Februari 1947. - Verslag nr 268, vergadering van 22 April 1947. Parlementaire Handelingen. - Neerlegging van het ontwerp van wet, vergadering van 4 Februari 1947, blz. 11. - Neerlegging van het verslag, vergadering van 22 April 1947, blz. 4. - Bespreking en aanneming, vergadering van 24 April 1947, blz. 3 en 8. SENAAT. Parlementaire bescheiden. - Verslag nr 133, vergadering van 29 April 1947. Parlementaire Handelingen. - Ontwerp overgemaakt aan de Senaat, vergadering van 29 April 1947, blz. 776. - Bespreking en aanneming, vergadering van 29 April 1947, blz. 784.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 26 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie