J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
8 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1930/12/31/1930123150/justel

Titel
31 DECEMBER 1930. - [Koninklijk besluit houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies. <Opschrift vervangen door KB 2003-05-16/34, art. 2; Inwerkingtreding : 02-06-2003>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-05-1987 en tekstbijwerking tot 26-09-2017)

Publicatie : 10-01-1931 nummer :   1930123150 bladzijde : 104
Dossiernummer : 1930-12-31/30
Inwerkingtreding : 20-01-1931
Opheffing : 26-09-2017

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-09-06/03, art. 64, 011; Inwerkingtreding : 26-09-2017>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-09-2017 GEPUBL. OP 26-09-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-11-2015 GEPUBL. OP 10-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-01-2014 GEPUBL. OP 11-03-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-09-2011 GEPUBL. OP 13-10-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 1bis)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-12-2008 GEPUBL. OP 23-12-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 25)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-07-2004 GEPUBL. OP 04-08-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 13)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-05-2003 GEPUBL. OP 02-06-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 26BIS-26SEX; 28)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-11-1999 GEPUBL. OP 08-02-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-12-1988 GEPUBL. OP 13-01-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-02-1987 GEPUBL. OP 07-05-1987
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-10-1985 GEPUBL. OP 25-01-1986
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 24-01-1984 GEPUBL. OP 20-03-1984

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  8 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
  Franstalige versie