J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1891/08/25/1891082550/justel

Titel
25 AUGUSTUS 1891. - Wet houdende herziening van de titel van het Wetboek van Koophandel betreffende de vervoerovereenkomst. - WETBOEK VAN KOOPHANDEL. : BOEK I _ TITEL VII bis. _ Vervoerovereenkomst.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-03-1991 en tekstbijwerking tot 27-04-2018) Zie wijziging(en)

Publicatie : 26-08-1891 nummer :   1891082550 bladzijde : 2496
Dossiernummer : 1891-08-25/30
Inwerkingtreding : 05-09-1891
Opheffing : 01-11-2018

Inhoudstafel Tekst Begin

Tekst Inhoudstafel Begin
[Opgeheven] <W 2018-04-15/14, art. 256, 006; Inwerkingtreding : 01-11-2018>

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 15-04-2018 GEPUBL. OP 27-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1-47)
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 06-04-2010 GEPUBL. OP 16-06-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 21; 33)
 • originele versie
 • WET VAN 21-10-1997 GEPUBL. OP 27-11-1997
  (GEWIJZIGDE ART. : F.N; F.47)
 • WET VAN 06-08-1993 GEPUBL. OP 09-08-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • WET VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 27-03-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 11-15; 17; 18; 21-27; 29-46)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Franstalige versie