J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
26 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1888/05/24/1888052451/justel

Titel
24 MEI 1888. - Wet houdende regeling van den toestand der proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik. (Vertaling)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-06-2006 en tekstbijwerking tot 17-07-2018)

Publicatie : 08-06-1888 nummer :   1888052451 bladzijde : 1657
Dossiernummer : 1888-05-24/30
Inwerkingtreding : 18-06-1888
Opheffing : 01-01-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-07-08/04, art. 19, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 08-07-2018 GEPUBL. OP 17-07-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 21-04-2016 GEPUBL. OP 29-04-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 11)
 • originele versie
 • WET VAN 22-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 6)
 • originele versie
 • WET VAN 08-06-2006 GEPUBL. OP 09-06-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 14)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  26 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie