J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2002/11/18/2002011429/justel

Titel
18 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-04-2014 en tekstbijwerking tot 28-04-2014)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 03-12-2002 nummer :   2002011429 bladzijde : 54355       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-11-18/34
Inwerkingtreding : 13-12-2002
Opheffing : 31-05-2014

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2014-04-02/21, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 31-05-2014>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 02-04-2014 GEPUBL. OP 28-04-2014

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie