J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2000/07/09/2000011327/justel

Titel
9 JULI 2000. - Koninklijk besluit betreffende de vermelding van de essentiŽle gegevens en de algemene verkoopsvoorwaarden op de bestelbon voor nieuwe autovoertuigen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-05-2019 en tekstbijwerking tot 08-05-2019)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN.MIDDENSTAND.LANDBOUW
Publicatie : 09-08-2000 nummer :   2000011327 bladzijde : 27300       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2000-07-09/41
Inwerkingtreding : 01-03-2001
Opheffing : 01-11-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2019-04-05/26, art. 8, 002; Inwerkingtreding : 01-11-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-04-2019 GEPUBL. OP 08-05-2019

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie