J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/04/25/1997011194/justel

Titel
25 APRIL 1997. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 11-06-2018 en tekstbijwerking tot 11-06-2018)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 13-06-1997 nummer :   1997011194 bladzijde : 15887       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1997-04-25/50
Inwerkingtreding : 01-09-1997
Opheffing : 01-07-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2018-05-29/05, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-05-2018 GEPUBL. OP 11-06-2018

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie