J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1984/10/11/1984011359/justel

Titel
11 OKTOBER 1984. - Koninklijk besluit houdende oprichting van een nationaal oliebureau belast met de bevoorrading en de verdeling van aardolie en petroleumprodukten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 10-01-2019 en tekstbijwerking tot 10-01-2019)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 27-11-1984 nummer :   1984011359 bladzijde : 15172
Dossiernummer : 1984-10-11/31
Inwerkingtreding : 27-11-1984
Opheffing : 01-02-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2018-12-19/13, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 01-02-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 19-12-2018 GEPUBL. OP 10-01-2019

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie