J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/04/28/2010011225/justel

Titel
28 APRIL 2010. - Koninklijk besluit betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3 tot 11 van de programmawet van 27 april 2007

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 18-05-2010 nummer :   2010011225 bladzijde : 27328       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2010-04-28/03
Inwerkingtreding : 28-05-2010

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De artikelen 3 tot 11 van de programmawet van 27 april 2007 treden in werking op 1 juli 2009.

  Art. 2. De Minister bevoegd voor Energie en de Minister bevoegd voor Economie zijn ieder wat hem betreft belast met de uitvoering van dit besluit.
  
  Gegeven te Brussel, 28 april 2010.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Klimaat en Energie,
  P. MAGNETTE
  De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
  V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de programmawet van 27 april 2007, artikel 12;
   Gelet op advies 47.875/3 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
   Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie en de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie