J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/05/12/2009009359/justel

Titel
12 MEI 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan sommige spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgisch nummerplan en die een totaalprogramma inhouden moeten voldoen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-07-2011 en tekstbijwerking tot 08-07-2011)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 29-05-2009 nummer :   2009009359 bladzijde : 39251       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-05-12/03
Inwerkingtreding : 29-08-2006

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2011-06-21/07, art. 25, 002; Inwerkingtreding : 18-07-2011>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-06-2011 GEPUBL. OP 08-07-2011

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie