J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/02/2016011501/justel

Titel
2 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reŽle nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2017

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 13-12-2016 nummer :   2016011501 bladzijde : 84877       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-12-02/01
Inwerkingtreding : 01-01-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het bedrag van de toeslag die bestemd is om de reŽle nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten tijdens het jaar 2017 wordt vastgelegd op 4,3759 euro/MWh.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 2 december 2016.
Mevr. M.C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Energie,
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7, ß 1, laatst gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, artikel 14sexies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 2008;
   Gelet op voorstel (C) 161020-CDC-1574 van de CREG van 20 oktober 2016 betreffende de berekening van de toeslag bestemd om de reŽle nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten in 2017, gewijzigd op 10 november 2016;
   Gelet op de adviezen van de Inspecteur van FinanciŽn, gegeven op 22 en 30 november 2016,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie