J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/12/17/2013011639/justel

Titel
17 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reŽle nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2014

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 20-12-2013 nummer :   2013011639 bladzijde : 101318       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-12-17/07
Inwerkingtreding : 01-01-2014

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het bedrag van de toeslag die bestemd is om de reŽle nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten wordt tijdens het jaar 2014 vastgelegd op 3,9132 euro/MWh.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.
  
  Brussel, 17 december 2013.
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Staatssecretaris voor Energie,
   Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7, ß 1, laatst gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013;
   Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, artikel 14sexies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 2008;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn van 10 december 2013;
   Gelet op voorstel (C) 131205-CDC-1295 van de CREG van 5 december 2013 betreffende de berekening van de toeslag bestemd om de reŽle nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten in 2014,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie