J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/06/24/2013021067/justel

Titel
24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-12-2013 en tekstbijwerking tot 23-06-2017)

Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 27-06-2013 nummer :   2013021067 bladzijde : 40775       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2013-06-24/01
Inwerkingtreding : 01-07-2013
Opheffing : 30-06-2017

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2017-06-18/01, art. 124, 005; Inwerkingtreding : 30-06-2017>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2013021077
PUBLICATIE :
2013-07-05
bladzijde : 42252

rechtzettingWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-06-2017 GEPUBL. OP 23-06-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 22-12-2015 GEPUBL. OP 29-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-02-2014 GEPUBL. OP 21-02-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 11; 71)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 18-12-2013 GEPUBL. OP 23-12-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 22)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  4 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie