J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Erratum Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/02/02/2005022189/justel

Titel
2 FEBRUARI 2005. - Ministerieel besluit tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-03-2005 en tekstbijwerking tot 03-04-2018)

Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 18-03-2005 nummer :   2005022189 bladzijde : 12019       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-02-02/42
Inwerkingtreding : 28-03-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.De " Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek van de Algemene Pharmaceutische Bond ", Stevinstraat 137, 1000 Brussel, bestuurd door de heer Trommelmans, P., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten voorzien bij artikel 46, § 2, van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen.
  De hieronder genoemde laboratoria, bestuurd door hun respectievelijke directeurs, zijn erkend om binnen de hierna bepaalde perken, de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten, in uitvoering van artikel 15, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, van de artikelen 15, 2°, en 39, van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen en van artikel 8 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina - apothekers gebruikt worden.
  Het " Laboratorium van het Universitair Centrum voor Analyse van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (UCAG2) van de Universiteit Antwerpen ", Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, bestuurd door Prof. Vlietinck, A., is erkend om de analyses van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten met uitsluiting van de ontledingen op het gebied van de biologie.
  (Het " Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne van de Universiteit Antwerpen ", Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, bestuurd door Prof. Vanden Berghe, D. en Prof. Maes, L., is erkend om de bacteriologische en virologische analyses van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.) <MB 2006-02-22/39, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 25-03-2006>
  Het " Laboratorium voor Farmaceutische en Biomedische Analyse en Farmaceutische Technologie van het Farmaceutisch Instituut van de Vrije Universiteit Brussel ", Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel, bestuurd door Prof. Massart, D., is erkend om de chemische en fysisch-chemische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratorium voor Farmaceutische Chemie en Analyse van Geneesmiddelen van het Farmaceutisch Instituut van de Vrije Universiteit Brussel ", Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel, bestuurd door Prof. Michotte, Y., is erkend om de chemische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratorium voor Toxicologie, Dermato-cosmetologie en Farmacognosie van het Farmaceutisch Instituut van de Vrije Universiteit Brussel ", Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel, bestuurd door Prof. Rogiers, V., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten met uitsluiting van de ontledingen op het gebied van de biologie.
  Het " Laboratorium voor Farmaceutische Technologie van de Universiteit Gent ", Harelbekestraat 72, 9000 Gent, bestuurd door Prof. Remon, J. P., is erkend om de chemische en fysisch-chemische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten, in het bijzonder deze die verband houden met de farmacotechnische aspecten van de geneesmiddelen.
  Het " Laboratorium voor Bacteriologie en Mycologie van de Huisdieren van de Universiteit Gent ", Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke, bestuurd door Prof. Haesebrouck, F., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten, in het bijzonder deze die verband houden met de bacteriologie van de huisdieren.
  Het " Laboratorium voor Virologie van de Huisdieren van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent ", Salisburylaan 133, 9820 Merelbeke bestuurd door Prof. Pensaert, M., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten, in het bijzonder deze die verband houden met de virologie van de huisdieren.
  (Het " Laboratorium voor Radiofarmacie van de Universiteit Gent ", Harelbekestraat 72, 9000 Gent, bestuurd door Prof. Devos, F., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten, met inbegrip van deze die verband houden met de radiochemische aspecten van de geneesmiddelen.
  Het " Laboratorium voor Kwaliteit en Registratie van Geneesmiddelen van de Universiteit Gent ", Harelbekestraat 72, 9000 Gent, bestuurd door Prof. De Spiegeleer, B., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.) <MB 2005-11-28/32, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 22-12-2005>
  Het " Laboratorium voor Algemene Biochemie en Fysische Farmacie van de Universiteit Gent ", Harelbekestraat 72, 9000 Gent, bestuurd door Prof. Demeester, J., is erkend om de chemische en fysisch-chemische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten, in het bijzonder deze die verband houden met de enzymen.
  Het " Laboratorium voor Farmaceutische Microbiologie van de Universiteit Gent ", Harelbekestraat 72, 9000 Gent, bestuurd door Prof. Nelis, H., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten, in het bijzonder deze die verband houden met de microbiologische aspecten van de geneesmiddelen.
  Het " Laboratorium voor Farmaceutische Chemie en Analyse van Geneesmiddelen van de Katholieke Universiteit Leuven ", Van Evenstraat 4, 3000 Leuven, bestuurd door Prof. Hoogmartens J., is erkend om de chemische, fysisch-chemische en de microbiologische ontledingen, de sterilisatietesten, de testen voor het opsporen van pyrogenen en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratorium voor Farmaceutische Biologie en Fytofarmacologie van de Katholieke Universiteit Leuven ", Van Evenstraat 4, 3000 Leuven, bestuurd door Prof. de Witte, P., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratoire de microbiologie pharmaceutique et d'hygiene de l'Institut de pharmacie de l'Université libre de Bruxelles ", Campus Oefenplein CP 205/2, Triomflaan, 1050 Brussel bestuurd door Prof. Devleeschouwer, M., is erkend om de biologische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratoire de pharmacognosie et de bromatologie de l'Université libre de Bruxelles ", Campus Oefenplein CP 205/2, Triomflaan, 1050 Brussel, bestuurd door Prof. Duez P., is erkend om de chemische en fysisch-chemische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen op het gebied van pharmacognosie te verrichten.
  Het " Laboratoire de technologie pharmaceutique de la Faculté de médecine de l'Université de Liège ", C.H.U. Tour 4, Bât B 36, 4000 Liège-1, bestuurd door Prof. Delattre, L., is erkend om de chemische en fysisch-chemische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten, in het bijzonder deze die verband houden met de galenische aspecten van de geneesmiddelen.
  Het " Laboratoire d'analyse des médicaments de la Faculté de médecine de l'Université de Liège ", Institut de Pharmacie, CHU Bât B 36, Tour 4, 4000 Liège 1, bestuurd door Prof. Crommen, J., is erkend om de chemische en fysisch-chemische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratoire de pharmacognosie de la Faculté de médecine de l'Université de Liège ", C.H.U. - Bât 36 Tour 4, avenue de l'Hôpital 1, 4000 Liège-1, bestuurd door Prof. Angenot, L., is erkend om de chemische en fysisch-chemisch ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen van plantaardige oorsprong te verrichten.
  Het " Laboratoire de chimie pharmaceutique de l'Université de Liège ", C.H.U. Tour 4, avenue de l'Hôpital 1, 4000 Liège-1, bestuurd door de heer Pirotte B., is erkend om de chemische en fysisch-chemische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratoire de chimie analytique de la Faculté de médecine de l'Université de Liège ", C.H.U. Tour 4, avenue de l'Hôpital 1, 4000 Liège-1, bestuurd door Prof. Thunus, L., is erkend om de chemische en fysisch-chemische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratoire de Pharmacognosie de l'Université Catholique de Louvain ", UCL 72.30 - unité CHAM, avenue Mounier 72.30, 1200 Brussel, bestuurd door Prof. Quetin-Leclercq, J., is erkend om de ontledingen van de grondstoffen en de geneesmiddelen op het gebied van pharmacognosie te verrichten.
  Het " Laboratoire de Chimie Pharmaceutique et de Radiopharmacie de l'Université Catholique de Louvain ", avenue Mounier 73.40, 1200 Brussel, bestuurd door Prof. Gallez B., is erkend om de ontledingen van de geneesmiddelen die verband houden met de radiochemische aspecten van de geneesmiddelen, te verrichten.
  (De " Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek van de Algemene Pharmaceutische Bond ", Stevinstraat 137, 1000 Brussel, bestuurd door de heer Trommelmans, P., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.) <Erratum, B.S. 06.05.2005, p. 21387>
  Het " Laboratorium [1 van Sciensano]1 is erkend om de biologische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik te verrichten.
  Het " Laboratorium ANABIOTEC ", Reibroekstraat 13, 9940 Evergem, bestuurd door Mevr. Nuytinck, G., is erkend om de chemische, de fysisch-chemische en de microbiologische ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratorium BARC (Bio Analytical Research Corporation) ", Industriepark, Zwijnaarde 7, bus 3, 9052 Gent, bestuurd door de heer Jonckheere, J., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratorium CHEMIPHAR ", Lieven Bauwensstraat 4, 8200 Brugge, bestuurd door de heer Dr. Cordonnier, J., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratorium QUERCUS bvba ", maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 396, 1980 Eppegem, exploitatielokalen : Goedlevenstraat, 179, 9041 Oostakker, bestuurd door Mevr. Vandenbussche K., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " (SGS Lab Simon) ", Vieux chemin du Poète 10, 1301 Wavre, bestuurd door de heer Dedeken H., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten. <Erratum, zie B.St. 21-09-2006, p. 48685>
  Het " Laboratoire de contrôle et d'analyse LCA ", J. Jaurèslaan 46, 1030 Brussel, bestuurd door de heer De Muylder, J.A. is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  Het " Laboratoire Quality Assistance ", Technoparc de Thudinie 1, 6536 Donstiennes, bestuurd door Mevr. Smeyers, C., is erkend om de ontledingen van en de controles op de geneesmiddelen te verrichten.
  ----------
  (1)<MB 2018-03-29/01, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 01-04-2018>

  Art. 2. Het ministerieel besluit van 18 januari 2001 tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen, wordt opgeheven.
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 2 februari 2005.
R. DEMOTTE.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Volksgezondheid,
   Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op de artikelen 6, § 1 en 13, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 oktober 1998 en op artikel 15, § 3;
   Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 15, 2°, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 november 1985,31 december 1992, 7 augustus 1995, 8 november 2001 en 27 februari 2003 en op artikel 39, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 februari 1961 en 27 februari 2003;
   Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 1966 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 7 september 1990, 23 januari 1992, 28 februari 1993 en 17 maart 1994;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina - apothekers gebruikt worden, inzonderheid op artikel 1, 2° en artikel 8, 3°;
   Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 1976 betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 maart 1988;
   Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 2001 tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen,
   Besluit :
Erratum Tekst Begin

originele versie
2006022943
PUBLICATIE :
2006-09-21
bladzijde : 48685

ErratumWijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29-03-2018 GEPUBL. OP 03-04-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 22-02-2006 GEPUBL. OP 15-03-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28-11-2005 GEPUBL. OP 12-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie