J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/02/16/1994011042/justel

Titel
16 FEBRUARI 1994. - Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-12-2017 en tekstbijwerking tot 01-12-2017)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 01-04-1994 nummer :   1994011042 bladzijde : 8928
Dossiernummer : 1994-02-16/30
Inwerkingtreding : 04-10-1994 (ART. (42))
Opheffing : 01-07-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2017-11-21/04, art. 86,1į, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 21-11-2017 GEPUBL. OP 01-12-2017

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie