J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
43 uitvoeringbesluiten 29 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1960/06/06/1960060602/justel

Titel
6 JUNI 1960. - Koninklijk besluit betreffende de fabricage, de bereiding en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen.
(NOTA : Opgeheven met uitzondering van artikel 48ter, dat artikel 34bis wordt van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten, met dien verstande dat de woorden " de artikelen 48 " vervangen worden door de woorden " artikel 105 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik " en met uitzondering van artikel 48, ß 1, vierde lid, dat artikel 34ter wordt van bovenvermeld besluit van 31 mei 1885, met dien verstande dat deze bepaling wordt aangevuld als volgt : " De officina-apotheker bewaart deze artsenverklaringen gedurende tien jaar. ")
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-09-1985 en tekstbijwerking tot 15-01-2019)

Publicatie : 22-06-1960 nummer :   1960060602 bladzijde : 4684
Dossiernummer : 1960-06-06/30
Inwerkingtreding : 22-12-1960
Opheffing : 25-01-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2018-12-06/35, art. 1, 030; Inwerkingtreding : 25-01-2019>
Erratum Tekst Begin

originele versie
1960060650
PUBLICATIE :
1961-02-16
bladzijde : 0

ERRATAWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 06-12-2018 GEPUBL. OP 15-01-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-03-2018 GEPUBL. OP 03-04-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 23; 24; 24bis)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-12-2008 GEPUBL. OP 23-12-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 49)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-12-2006 GEPUBL. OP 22-12-2006
 • originele versie
 • WET VAN 01-05-2006 GEPUBL. OP 13-07-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 44)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-05-2006 GEPUBL. OP 26-05-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 2BIS; 3; 43; 49BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-02-2006 GEPUBL. OP 09-03-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 24)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-06-2004 GEPUBL. OP 02-07-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 2BIS; 3; 43; 49BIS; N2)
 • originele versie
 • WET VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 18-05-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-03-2004 GEPUBL. OP 10-03-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-07-2003 GEPUBL. OP 29-09-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 7; 23; 24; 24BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 02-07-2003 GEPUBL. OP 28-07-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 20)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-02-2003 GEPUBL. OP 12-03-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 5; 7; 8; 11; 12; 14; 15; 15BIS; 18)
  (GEWIJZIGDE ART. : 19; 20; 22; 22QUA; 22QUI; 39)
  (GEWIJZIGDE ART. : 39BIS; 40; 41; 42; 44; 44BIS; 46)
  (GEWIJZIGDE ART. : 46BIS; 48TER; 49; 50; 51; 53; 54)
  (GEWIJZIGDE ART. : 55; 60; N2-N4)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-11-2001 GEPUBL. OP 21-12-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 4; 15; 20; 22QUI; 25; 39BIS)
  (GEWIJZIGDE ART. : 48; 48TER; 48QUA)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-09-2001 GEPUBL. OP 16-10-2001
  (GEWIJZIGDE ART. : 23; 24; 24BIS; 26; 29)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-08-1999 GEPUBL. OP 12-10-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 48BIS)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-06-1999 GEPUBL. OP 03-09-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-05-1999 GEPUBL. OP 31-08-1999
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 20; 22QUI)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-07-1997 GEPUBL. OP 01-08-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-08-1995 GEPUBL. OP 11-10-1995
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 31-12-1992 GEPUBL. OP 27-01-1993
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 3; 4; 5; 14; 15; 18)
  (GEWIJZIGDE ART. : 20; 21; 22; 22QUA; 22QUI; 45; 49)
  (GEWIJZIGDE ART. : 51; BIJL.1; BIJL.2; BIJL.3)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-06-1991 GEPUBL. OP 16-07-1991
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 3BIS; 4)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 12-06-1991 GEPUBL. OP 16-07-1991
  (GEWIJZIGD ART. : BIJL.I)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-12-1989 GEPUBL. OP 03-02-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 48BIS; 48TER; 48QUA)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-08-1989 GEPUBL. OP 13-10-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 12)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-06-1988 GEPUBL. OP 10-09-1988
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-01-1987 GEPUBL. OP 04-04-1987
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 05-11-1985 GEPUBL. OP 28-01-1986
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-08-1985 GEPUBL. OP 07-09-1985

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  43 uitvoeringbesluiten 29 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie