J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
6 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1898/03/31/1898033150/justel

Titel
31 MAART 1898. - Wet op de beroepsverenigingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-10-2006 en tekstbijwerking tot 04-04-2019)

Publicatie : 08-04-1898 nummer :   1898033150 bladzijde : 1389
Dossiernummer : 1898-03-31/01
Inwerkingtreding : 18-04-1898
Opheffing : 01-05-2019

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2019-03-23/06, art. 36, 004; Inwerkingtreding : 01-05-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 23-03-2019 GEPUBL. OP 04-04-2019
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 30-07-2013 GEPUBL. OP 01-08-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 8)
 • originele versie
 • WET VAN 15-09-2006 GEPUBL. OP 06-10-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 6; 7; 8; 15; 16)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  6 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie