J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/07/10/2009035900/justel

Titel
10 JULI 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-06-2013 en tekstbijwerking tot 23-10-2017)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 23-09-2009 nummer :   2009035900 bladzijde : 63474       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2009-07-10/06
Inwerkingtreding : 01-01-2010
Opheffing : 02-11-2017

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1996035526       

Tekst Begin
[Opgeheven] <BVR 2017-09-15/19, art. 10,2į, 005; Inwerkingtreding : 02-11-2017>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 15-09-2017 GEPUBL. OP 23-10-2017
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 28-03-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 16-05-2014 GEPUBL. OP 27-10-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 24-05-2013 GEPUBL. OP 20-06-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 7; 9)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie