J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
9 uitvoeringbesluiten 25 gearchiveerde versies
Errata Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2004/03/19/2004035882/justel

Titel
19 MAART 2004. - Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student, de [medezeggenschap] in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. <Opschrift gewijzigd door DVR 2007-06-29/34, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 15-08-2006>
(NOTA 1 : art. 2.61, § 2, 4° gewijzigd door DVR 2012-07-13/44, art. 43, 019; Inwerkingtreding : 01-10-2013)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 20-09-2004 en tekstbijwerking tot 27-02-2014)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 10-06-2004 nummer :   2004035882 bladzijde : 43763       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2004-03-19/84
Inwerkingtreding : 20-06-2004
Opheffing : 01-10-2013

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1999036096        1999035844        1971052803        1976122110        1991035841        1994036049        1995035567        1998035892        1999036079        2003035868        2003035650        1996035055        1987021067        1970070701       

Tekst Begin
[Opgeheven] <DVR 2013-12-20/55, art. 3,8°, 026; Inwerkingtreding : 01-10-2013>
Errata Tekst Begin

originele versie
2004036226
PUBLICATIE :
2004-07-27
bladzijde : 57444

Erratum (deze tekst wordt vernietigd en vervangen door degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad nr. 12 van 13 janvier 2005, blz 984)


originele versie
2004036649
PUBLICATIE :
2005-01-13
bladzijde : 985

Erratum (deze tekst vervangt degene verschenen in het Belgisch Staatblad nr. 269 van 27 juli 2004, blz 57444)


Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-12-2013 GEPUBL. OP 27-02-2014
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-07-2013 GEPUBL. OP 27-08-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2.1; 2.6; 2.18; 2.24; 2.37; 2.48; 2.68; 2.93; 7.1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 05-07-2013 GEPUBL. OP 31-07-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 6.9.8; 6.9.9; 6.9.10-6.9.14; 6.9.15; 6.9.16; 6.9.9; 6.9.10; 6.9.14bis; 6.9.16bis; 6.9.16ter)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2012 GEPUBL. OP 19-02-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 2.24; 7.1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2012 GEPUBL. OP 23-01-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 6.9.17; 6.9.18)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 13-07-2012 GEPUBL. OP 08-11-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 6.9bis; 6.9ter)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 13-07-2012 GEPUBL. OP 17-09-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 2.61)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 13-07-2012 GEPUBL. OP 14-09-2012
  (GEWIJZIGD ART. : 2.61)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 01-07-2011 GEPUBL. OP 30-08-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 2.1; 2.2; 2.15; 2.22; 2.24; 2.38; 2.61)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : VI.9ter; VI.10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 09-07-2010 GEPUBL. OP 31-08-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 7.1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-12-2009 GEPUBL. OP 29-01-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 6.10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-12-2009 GEPUBL. OP 30-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2.88quinquies; 6.9ter; 6.10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-05-2009 GEPUBL. OP 28-08-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 2.1; 2.3; 2.7; 2.15; 2.22; 6.9.24; 6.9ter)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-02-2009 GEPUBL. OP 29-04-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 2.61)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-11-2008 GEPUBL. OP 27-01-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 6.9.9)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-07-2008 GEPUBL. OP 01-09-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 2.88BIS-2.88TERDECIES)
  (GEWIJZIGD ART. : 6.9.19-6.9.26)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 14-03-2008 GEPUBL. OP 26-06-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 2.15; 6.9.17; 6.9.18)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-2007 GEPUBL. OP 31-12-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 6.9TER; 6.10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-06-2007 GEPUBL. OP 14-09-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 6.9TER; 6.10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-06-2007 GEPUBL. OP 20-07-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2.1; 2.78; 2.79; 2.80)
  (GEWIJZIGDE ART. : 2.81; 2.82; 2.83; 2.85; 2.87)
  (GEWIJZIGD ART. : 2.91)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 22-12-2006 GEPUBL. OP 29-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 6.9BIS-6.9SEP; 6.10)
  (GEWIJZIGDE ART. : 6.9.8-6.9.16; 6.10)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 16-06-2006 GEPUBL. OP 12-10-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 2.7; 2.17)
 • originele versie
 • ARREST ARBITRAGEHOF VAN 20-10-2005 GEPUBL. OP 03-11-2005
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-04-2004 GEPUBL. OP 12-10-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 2.1; 2.2; 2.4; 2.12; 2.13; 2.14; )
  (GEWIJZIGDE ART. : 2.15; 2.21; 2.22; 2.28; 7.1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-05-2004 GEPUBL. OP 20-09-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 7.1; 2.61; 2.69; 2.70)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  9 uitvoeringbesluiten 25 gearchiveerde versies
  Errata Franstalige versie