J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
18 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2007/04/27/2007036006/justel

Titel
27 APRIL 2007. - Decreet betreffende het hergebruik van overheidsinformatie
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-04-2009 en tekstbijwerking tot 19-12-2018)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 05-11-2007 nummer :   2007036006 bladzijde : 56250       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2007-04-27/D0
Inwerkingtreding : 05-11-2007
Opheffing : 01-01-2019

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :2004036026       

Tekst Begin
[Opgeheven] <DVR 2018-12-07/05, art. IV.273,5į, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2019>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-12-2018 GEPUBL. OP 19-12-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2016 GEPUBL. OP 26-01-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 8) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 12-06-2015 GEPUBL. OP 30-06-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 2/1; 3; 6; 7; 7/1; 8; 9; 12; 14; 21/1)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-02-2009 GEPUBL. OP 28-04-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 8)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  18 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie