J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
2 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2003/03/26/2003009298/justel

Titel
26 MAART 2003. - Wet houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 08-09-2005 en tekstbijwerking tot 26-02-2018)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 02-05-2003 nummer :   2003009298 bladzijde : 23681       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2003-03-26/63
Inwerkingtreding : 02-05-2003
Opheffing : 01-07-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-02-04/04, art. 57, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 04-02-2018 GEPUBL. OP 26-02-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 18-09-2017 GEPUBL. OP 06-10-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 15bis)
 • originele versie
 • WET VAN 25-04-2014 GEPUBL. OP 14-05-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 9bis)
 • originele versie
 • WET VAN 11-02-2014 GEPUBL. OP 08-04-2014
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 15bis; 17bis)
 • originele versie
 • WET VAN 29-03-2012 GEPUBL. OP 06-04-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 15; 15bis)
 • originele versie
 • WET VAN 30-12-2009 GEPUBL. OP 15-01-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : NL4; 15; 15bis; 17bis; NL18; 24)
 • originele versie
 • WET VAN 10-05-2007 GEPUBL. OP 22-08-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-2007 GEPUBL. OP 08-05-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 16BIS; 17BIS; 20)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11)
  (GEWIJZIGDE ART. : 12; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 23)
  (GEWIJZIGDE ART. : 25; 28)
 • originele versie
 • WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 17BIS)
 • originele versie
 • WET VAN 20-07-2005 GEPUBL. OP 08-09-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : 16BIS; 19)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  2 uitvoeringbesluiten 10 gearchiveerde versies
  Franstalige versie