J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/05/06/1997009399/justel

Titel
6 MEI 1997. - Koninklijk besluit betreffende de specifieke taken van de leden van het college van procureurs-generaal.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-12-2003 en tekstbijwerking tot 28-12-2015)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 14-05-1997 nummer :   1997009399 bladzijde : 11692
Dossiernummer : 1997-05-06/31
Inwerkingtreding : 15-05-1997
Opheffing : 07-01-2016

Tekst Begin
[Opgeheven] <KB 2015-12-09/18, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 07-01-2016>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-12-2015 GEPUBL. OP 28-12-2015
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 4)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie