J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
40 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2004/03/26/2004036026/justel

Titel
26 MAART 2004. - Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-11-2007 en tekstbijwerking tot 19-12-2018)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 01-07-2004 nummer :   2004036026 bladzijde : 53371       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2004-03-26/50
Inwerkingtreding : 01-07-2004
Opheffing : 01-01-2019

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1999035687        1993035610        1995035272        1985024596        1997000893       

Tekst Begin
[Opgeheven] <DVR 2018-12-07/05, art. IV.273,4į, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2019>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2004036331
PUBLICATIE :
2004-08-18
bladzijde : 62045

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 07-12-2018 GEPUBL. OP 19-12-2018
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-06-2018 GEPUBL. OP 26-06-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 20)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-06-2017 GEPUBL. OP 07-07-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-06-2013 GEPUBL. OP 19-07-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 35)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 27-04-2007 GEPUBL. OP 05-11-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 20)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  40 uitvoeringbesluiten 5 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie