J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1958/04/15/1958041512/justel

Titel
15 APRIL 1958. - Wet betreffende de publiciteit inzake tandverzorging
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 16-11-2018 en tekstbijwerking tot 16-11-2018)

Publicatie : 05-05-1958 nummer :   1958041512 bladzijde : 3542
Dossiernummer : 1958-04-15/32
Inwerkingtreding : 16-05-1958
Opheffing : 26-11-2018

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-10-30/06, art. 65, 002; Inwerkingtreding : 26-11-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 30-10-2018 GEPUBL. OP 16-11-2018

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie