J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2005/12/19/2006022034/justel

Titel
19 DECEMBER 2005. - Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-12-2005 en tekstbijwerking tot 28-04-2014)

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 18-01-2006 nummer :   2006022034 bladzijde : 2732       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-12-19/35
Inwerkingtreding : 01-02-2006
Opheffing : 31-05-2014

Tekst Begin
[Opgeheven bij] <W 2014-04-02/21, art. 4, 2į, 003; Inwerkingtreding : 31-05-2014>
Erratum Tekst Begin

originele versie
2006011044
PUBLICATIE :
2006-02-13
bladzijde : 7563

ErratumWijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
 • WET VAN 02-04-2014 GEPUBL. OP 28-04-2014
 • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
  originele versie
 • WET VAN 27-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 10)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  3 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Erratum Franstalige versie