J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2001/02/13/2001009176/justel

Titel
13 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 05-09-2018 en tekstbijwerking tot 05-09-2018)

Bron : JUSTITIE
Publicatie : 13-03-2001 nummer :   2001009176 bladzijde : 7839       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2001-02-13/32
Inwerkingtreding : 01-09-2001 A72
Opheffing : 05-09-2018

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1993009168        1993009169        1996009373        1993009784        1993009785        1993009786        1993012494        1996009178        1995009104        1995009105        1995009164       

Tekst Begin
[Opgeheven] <W 2018-07-30/46, art. 281, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2018>

Wijziging(en) Tekst Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
originele versie
  • WET VAN 30-07-2018 GEPUBL. OP 05-09-2018

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
    4 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie