J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/12/2016011535/justel

Titel
12 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad "Ambachtslieden"

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 06-01-2017 nummer :   2016011535 bladzijde : 492       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2016-12-12/16
Inwerkingtreding : 06-01-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het huishoudelijk reglement dat de nadere regels bevat voor de werking van de Raad "Ambachtslieden", zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  BIJLAGE.

  Art. N. Huishoudelijk reglement van de Raad "Ambachtslieden"
  (NOTA : voor het huishoudelijk reglement, zie 2016-12-12/17)
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 12 december 2016.
W. BORSUS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Middenstand,
   Gelet op de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, artikel 24, tweede lid,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie