J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/03/02/2020020506/justel

Titel
2 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Nationaal Oliebureau

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 12-03-2020 nummer :   2020020506 bladzijde : 14969       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-03-02/02
Inwerkingtreding : 22-03-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. Het huishoudelijk reglement van het Nationaal Oliebureau bedoeld in artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 december 2018 houdende de oprichting, de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze van het Nationaal Oliebureau gevoegd in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

  BIJLAGE.

  Art. N. Huishoudelijk reglement van het Nationaal Oliebureau
  (Voor het reglement, zie : 2020-03-02/03)

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 2 maart 2020.
M. C. MARGHEM

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van <Energie>,
   Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 108;
   Gelet op de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974, artikel 5, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2018 houdende de oprichting, de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze van het Nationaal Oliebureau, artikel 11,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie