J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/02/27/2020020447/justel

Titel
27 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit over de verlenging van de periode waarin gedurende de winter 2019-2020 de <toevoer> van <elektriciteit> en aardgas niet mag worden afgesloten

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 04-03-2020 nummer :   2020020447 bladzijde : 13402       PDF :   originele versie    geconsolideerde versie
Dossiernummer : 2020-02-27/01
Inwerkingtreding : 29-02-2020

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De periode waarin gedurende de winter 2019-2020 voor een huishoudelijke afnemer de <toevoer> van <elektriciteit> of aardgas niet mag worden afgesloten, wordt verlengd tot en met 31 maart 2020.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 29 februari 2020.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 27 februari 2020.
De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Z. DEMIR

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Rechtsgronden
   Dit besluit is gebaseerd op:
   - Het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 6.1.2, § 1, derde lid;
   - Het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 5.5.6;
   Vormvereisten
   - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1 van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid aangezien de periode waarin het sowieso voor de netbeheerder verboden is af te sluiten eindigt op 1 maart en de weersomstandigheden van die aard zijn dat een verlenging dringend noodzakelijk is.
   Motivering
   Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
   - De winterperiode waarin voor een huishoudelijke eindafnemer de <toevoer> van <elektriciteit> of aardgas niet mag worden afgesloten loopt van 1 december tot 1 maart. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, kan op basis van diens bevoegdheid bepaald in artikel 5.5.6 van het Energiebesluit van 19 november 2010, deze periode afhankelijk van de weersomstandigheden verlengen.
   - De weerberichten van eind februari 2020 voorspellen in de eerste helft van maart aanhoudend lage temperaturen. Het afsluiten van de energielevering tijdens een koude periode leidt tot situaties die het recht op een menswaardig bestaan bedreigen. Een verlenging van de periode waarin de <toevoer> van <elektriciteit> of aardgas niet mag worden afgesloten tot en met 31 maart 2020 is, gelet op de weersvoorspelling, aangewezen.
   DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie